خبرهای داغ
کدخبر: ۷۵۶۳

برگزارکنندگان مسابقه عکاسی کلوزآپ در سال ۲۰۲۳ با هدف تجلیل از تصاویر با سبک مینیمالیستی معرفی شدند. تصویر Ferenc Kocsis از مگس‌های دانوب در حال پرواز برنده این دوره از رقابت‌ها شد.

copied
 • تصاویر زیبا از برندگان مسابقه عکاسی کلوزآپ در سال ۲۰۲۳
 • تصاویر زیبا از برندگان مسابقه عکاسی کلوزآپ در سال ۲۰۲۳
 • تصاویر زیبا از برندگان مسابقه عکاسی کلوزآپ در سال ۲۰۲۳
 • تصاویر زیبا از برندگان مسابقه عکاسی کلوزآپ در سال ۲۰۲۳
 • تصاویر زیبا از برندگان مسابقه عکاسی کلوزآپ در سال ۲۰۲۳
 • تصاویر زیبا از برندگان مسابقه عکاسی کلوزآپ در سال ۲۰۲۳
 • تصاویر زیبا از برندگان مسابقه عکاسی کلوزآپ در سال ۲۰۲۳
 • تصاویر زیبا از برندگان مسابقه عکاسی کلوزآپ در سال ۲۰۲۳
 • تصاویر زیبا از برندگان مسابقه عکاسی کلوزآپ در سال ۲۰۲۳
 • تصاویر زیبا از برندگان مسابقه عکاسی کلوزآپ در سال ۲۰۲۳
 • تصاویر زیبا از برندگان مسابقه عکاسی کلوزآپ در سال ۲۰۲۳