کدخبر: ۱۳۶۶۶

پاکبانان شهرداری تهران برای رفاه حال زوار اربعین حسینی شبانه روز مشغول نظافت مسیر و محل تردد زائران اباعبدالله الحسین در شهرهای نجف و کربلا هستند.

copied
 • کشف حجاب
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین
 • پیاده روی اربعین