خبرهای داغ
کدخبر: ۴۴۱۲
تاریخ خبر:

حکم اعدام محمد بروغنی لغو شد

با پذیرش درخواست اعاده دادرسی محمد بروغنی که در پی اتفاقات ماه‌های اخیر به اعدام محکوم شده بود، پرونده جهت بررسی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع شد.

حکم اعدام محمد بروغنی لغو شد

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی محمد بروغنی یکی از متهمان اغتشاشات اخیر، نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، در دیوان عالی کشور پذیرفته شد.

دیوان عالی کشور در انطباق با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن تجویز اعاده دادرسی نامبرده، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی ارجاع کرد.

copied
ارسال نظر
 

وب گردی

    دیگر رسانه ها