خبرهای داغ
کدخبر: ۴۴۳۵
تاریخ خبر:

هشدار پیامکی وزارت اطلاعات درباره عملیات تروریستی موساد

ستاد خبری وزارت اطلاعات در پیامکی که برای شهروندان ارسال کرد هشدار داد که یکی از شگردهای موساد استفاده از ضعف اطلاعات و آگاهی مردم است.

هشدار پیامکی وزارت اطلاعات درباره عملیات تروریستی موساد

ستاد خبری وزارت اطلاعات در پیامکی به مردم آورده است؛ در صورتی که فردی با پرداخت پول از شما درخواست خریداری وسیله نقلیه و رها کردن در مکان مشخصی را نمود به این فکر کنید که ممکن است در اقدام تروریستی موساد مورد بهره برداری قرار گیرد.

ستاد خبری وزارت اطلاعات در پیامکی به مردم آورده است؛ هموطن گرامی یکی از مهمترین شگردهای موساد در انجام عملیات های تروریستی و جنایت در ایران سوء استفاده از ضعف اطلاعات و آگاهی مردم است در صورتی که فردی با پرداخت پول از شما درخواست خریداری وسیله نقلیه و رها کردن در مکان مشخصی را نمود به این فکر کنید که ممکن است در اقدام تروریستی موساد مورد بهره برداری قرار گیرد.

copied
ارسال نظر
 

وب گردی

    دیگر رسانه ها