خبرهای داغ
کدخبر: ۴۶۸۰
تاریخ خبر:

روزنامه سازندگی تبرئه شد

پس از توقیف روزنامه سازندگی توسط هیات نظارت بر مطبوعات، پرونده این روزنامه به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شد که پس از بررسی‌های صورت گرفته، قرار منع تعقیب برای این روزنامه صادر شد.

روزنامه سازندگی تبرئه شد

دادسرای فرهنگ و رسانه با اعلام صدور قرار منع تعقیب روزنامه سازندگی، تصریح کرد: در مورد مطلب مرتبط با گرانی گوشت مطلب خلاف واقعی گزارش نشده بود.

اول اسفند سال جاری بود که هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه خود روزنامه سازندگی را به استناد تبصره دو ماده (۵) و بند ۱۱ ماده (۶) قانون مطبوعات توقیف کرد.

پس از انتشار این خبر و توقیف روزنامه سازندگی پرونده این روزنامه به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده و به یکی از شعب بازپرسی رفت.

پس از بررسی‌های صورت گرفته و تحقیقات به عمل آمده از پرونده تشکیل شده، بازپرس برای روزنامه سازندگی قرار منع تعقیب صادر کرد. در قرار صادر شده بازپرس پرونده عنوان شده است: در گزارش روزنامه سازندگی با موضوع گرانی گوشت مطلب خلاف واقعی مشاهده نشده است.

طبق قرار صادر شده مطلب مورد اشاره بر مبنای وضعیت بازار و با توجه به گرانی گوشت به تحریر درآمده بوده و بازپرس مطلب خلاف واقعی که جرم انگاری شده باشد، مشاهده نکرده است.

منبع: ایرنا
copied
ارسال نظر
 

وب گردی

    دیگر رسانه ها