خبرهای داغ
کدخبر: ۲۰۸۰۶
تاریخ خبر:

بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه‌های هم عرض پس از نقض حکم توسط دیوان

رئیس دیوان عالی کشور بخشنامه‌ای درباره تکالیف دادگاه‌های هم عرض پس از نقض حکم توسط دیوان عالی کشور صادر کرد.

بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه‌های هم عرض پس از نقض حکم توسط دیوان

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، در جهت اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی و نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم و دادگاه ها و رعایت اصل مهم اتقان آراء رئیس دیوان عالی کشور بخشنامه ای صادر کرد.

طبق این بخشنامه در مواردی که دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع می‌نماید، دادگاه مرجوع الیه مکلف  به رسیدگی است و انشاء رأی توسط شعبه صادر کننده رأی منقوض، فاقد اعتبار است.

متن بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور خطاب به روسای کل دادگستری استان ها به شرح زیر است:

رؤسای محترم کل دادگستری استانها

سلام علیکم

نظر به تصریح بند  ج ماده ۴۰۱ و ۴۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مواردی که دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و به دادگاه هم عرض ارجاع می‌نماید، دادگاه مرجوع الیه مکلف است با لحاظ رأی دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، رسیدگی نموده و مبادرت به انشاء رأی نماید و ماده ۴۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به بند ۴ ماده ۴۶۹ همان قانون و هم راستا با مواد مذکور از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه هم عرض را مکلف به رسیدگی و انشاء رأی نموده است.

حسب گزارش و اعلام برخی از همکاران شعب دیوان عالی کشور در مواردی ملاحظه شده پس از نقض رأی و علیرغم تصریح در دادنامه‌های صادره از شعب دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی در دادگاه هم عرض، مجدداً همان شعبه صادر کننده رأی منقوض مبادرت به رسیدگی و انشاء رأی می‌نماید. این امر علاوه بر اینکه موجب اطاله دادرسی می‌شود، صدور رأی از مرجع غیرصالح و فاقد اعتبار خواهد بود. لذا ضرورت دارد مراتب به محاکم بدوی و تجدیدنظر اعلام گردد.

محمد جعفر منتظری

copied
ارسال نظر
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

اخبار از پلیکان

اخبار روز سایر رسانه ها

    اخبار از پلیکان

    وب گردی

      دیگر رسانه ها