خبرهای داغ
کدخبر: ۱۸۸۴۰

مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای مریم مقدس، شامگاه یکشنبه برگزار شد.

copied
 • کلیسای مریم مقدس
 • کلیسای مریم مقدس
 • کلیسای مریم مقدس
 • کلیسای مریم مقدس
 • کلیسای مریم مقدس
 • کلیسای مریم مقدس
 • کلیسای مریم مقدس
 • کلیسای مریم مقدس
 • کلیسای مریم مقدس
 • کلیسای مریم مقدس
 • کلیسای مریم مقدس
 • کلیسای مریم مقدس
 • کلیسای مریم مقدس
 • کلیسای مریم مقدس
 • کلیسای مریم مقدس
 • کلیسای مریم مقدس
 • کلیسای مریم مقدس
 • کلیسای مریم مقدس
 • کلیسای مریم مقدس
 • کلیسای مریم مقدس