خبرهای داغ
کدخبر: ۳۰۳۶۵

تصاویری شگفت‌انگیز از برداشت گندم، این خوشه طلایی ایران

گندم از مهم‌ترین گیاهان زراعی جهان است و در ایران نیز از گیاهان زراعی استراتژیک محسوب می‌شود. استان فارس مقام اول تولید گندم را در ایران دارد. از آن جایی که اقلیم غالب این استان، گرم و خشک بوده و منابع آب محدود دارد، بنابراین شناسایی مناطق مساعد برای کشت دیم و حداکثر بهره گیری از بارش، می‌تواند در کاهش مصرف آب جهت آبیاری، به میزان قابل توجهی موثر باشد. سطح برداشت گندم آبی و دیم در استان فارس ۴۰۶ هزار و ۵۷۸ هکتار با پیش‌بینی تولید ۹۷۴ هزار تن محصول است. زمان برداشت گندم در استان فارس به طور معمول از اواسط فروردین ماه آغاز و تا اواخر مرداد ماه به طول می‌انجامد.

copied
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم