خبرهای داغ
کدخبر: ۴۱۹۲

یک عکاس آماتور که صحنه‌های حیات وحش در جنوب صحرای آفریقا را عکاسی کرده می‌گوید که عکس‌های حیات وحش زمانی که دوربین با چشمان حیوانات همسطح باشد تاثیر بیشتری دارد.

copied
 • عکس‌های حیرت‌انگیز از حیات وحش با دوربین عکاس آماتور!
 • عکس‌های حیرت‌انگیز از حیات وحش با دوربین عکاس آماتور!
 • عکس‌های حیرت‌انگیز از حیات وحش با دوربین عکاس آماتور!
 • عکس‌های حیرت‌انگیز از حیات وحش با دوربین عکاس آماتور!
 • عکس‌های حیرت‌انگیز از حیات وحش با دوربین عکاس آماتور!
 • عکس‌های حیرت‌انگیز از حیات وحش با دوربین عکاس آماتور!
 • عکس‌های حیرت‌انگیز از حیات وحش با دوربین عکاس آماتور!
 • عکس‌های حیرت‌انگیز از حیات وحش با دوربین عکاس آماتور!
 • عکس‌های حیرت‌انگیز از حیات وحش با دوربین عکاس آماتور!
 • عکس‌های حیرت‌انگیز از حیات وحش با دوربین عکاس آماتور!
 • عکس‌های حیرت‌انگیز از حیات وحش با دوربین عکاس آماتور!
 • عکس‌های حیرت‌انگیز از حیات وحش با دوربین عکاس آماتور!
 • عکس‌های حیرت‌انگیز از حیات وحش با دوربین عکاس آماتور!
 • عکس‌های حیرت‌انگیز از حیات وحش با دوربین عکاس آماتور!
 • عکس‌های حیرت‌انگیز از حیات وحش با دوربین عکاس آماتور!