خبرهای داغ
کدخبر: ۴۷۰۸

تصاویر برگزیده آخرین مرحله از جوایز جهانی عکاسی سونی در سال ۲۰۲۳ به عنوان فینالیست و فهرست نهایی منتشر شد.

copied
 • تصاویر جذاب از برندگان مسابقه عکاسی سونی ۲۰۲۳
 • تصاویر جذاب از برندگان مسابقه عکاسی سونی ۲۰۲۳
 • تصاویر جذاب از برندگان مسابقه عکاسی سونی ۲۰۲۳
 • تصاویر جذاب از برندگان مسابقه عکاسی سونی ۲۰۲۳
 • تصاویر جذاب از برندگان مسابقه عکاسی سونی ۲۰۲۳
 • تصاویر جذاب از برندگان مسابقه عکاسی سونی ۲۰۲۳
 • تصاویر جذاب از برندگان مسابقه عکاسی سونی ۲۰۲۳
 • تصاویر جذاب از برندگان مسابقه عکاسی سونی ۲۰۲۳
 • تصاویر جذاب از برندگان مسابقه عکاسی سونی ۲۰۲۳
 • تصاویر جذاب از برندگان مسابقه عکاسی سونی ۲۰۲۳
 • تصاویر جذاب از برندگان مسابقه عکاسی سونی ۲۰۲۳
 • تصاویر جذاب از برندگان مسابقه عکاسی سونی ۲۰۲۳
 • تصاویر جذاب از برندگان مسابقه عکاسی سونی ۲۰۲۳
 • تصاویر جذاب از برندگان مسابقه عکاسی سونی ۲۰۲۳