خبرهای داغ
کدخبر: ۵۱۵۶

خب چهارشنبه‌سوری‌ست و چیزی که شاید دوست داشتیم در این چهارشنبه آخر سال بسوزانیم، خاطرات تلخ سالی‌‌ست که گذشت. اگر میشد که خب... در هر صورت برای ادامه باید امید داشت، سرخ بود و سرخ ماند تا زردی رویش را کم کند و برود، چهارشنبه‌سوری شما مبارک، چند عکس و یکی دو موزیک به بهانه چهارشنبه آخر سال

copied
  • تصاویر زیبا از چهارشنبه‌سوری در تهران قدیم
  • تصاویر زیبا از چهارشنبه‌سوری در تهران قدیم
  • تصاویر زیبا از چهارشنبه‌سوری در تهران قدیم
  • تصاویر زیبا از چهارشنبه‌سوری در تهران قدیم
  • تصاویر زیبا از چهارشنبه‌سوری در تهران قدیم
  • تصاویر زیبا از چهارشنبه‌سوری در تهران قدیم
  • تصاویر زیبا از چهارشنبه‌سوری در تهران قدیم
  • تصاویر زیبا از چهارشنبه‌سوری در تهران قدیم