خبرهای داغ
کدخبر: ۵۱۹۴

«هورامان» سرزمینی است کوهستانی با توپوگرافی خاص؛ منطقه‌ای که طی صد‌ها سال، فرهنگ و معماری خاص را در دامن خود پرورش داده است. در این منطقه، معماری با مصالح سنگی تراش نخورده چنان رشد کرده است که معمارانش نسل به نسل از تکنیک‌های کهن خود در ساخت بنا‌ها و با استفاده از مصالح بومی با دیوار‌های کاملاً سنگی که سنگ مورد نیاز برای ساخت خانه‌ها اغلب از کو‌های اطراف روستا تأمین می‌شود. پنجره‌ها و در‌های ساخته شده در خانه‌های نقاط بررسی شده در گذشته بیشتر از چوب بوده و اغلب به رنگ آبی و یا سبز است. روستا‌های پلکانی کردستان از جمله دیدنی‌های منحصر به فرد غرب کشور به حساب می‌آیند و بر دامنه‌ها و دیواره‌های کوه‌های رفیع این منطقه خودنمایی می‌کنند. معماری روستا‌های پلکانی به سبک خشکه‌چین و به گونه‌ای است که پشت بام یک خانه، حیاط خانه‌ای دیگر به حساب می‌آید. منظر فرهنگی هورامان در چهل و چهارمین جلسه کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر فوجوی چین بررسی شد و به ثبت جهانی رسید.

copied
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!
 • تصاویر زیبا از هورامان؛ جایی که از سنگ خانه می‌روید!