خبرهای داغ
کدخبر: ۷۱۲۲
تاریخ خبر:

جدیدترین پست اینستاگرامی مرجانه گلچین با تیپ جنجالی!

مرجانه گلچین با انتشار عکسی از خود در استایل جدید، نوشته: از ""رفاقت"" میگویند ولی رفیق نیستند...

جدیدترین پست اینستاگرامی مرجانه گلچین با تیپ جنجالی!

مرجانه گلچین با انتشار عکسی از خود در استایل جدید نوشته:

از "رفاقت" می‌گویند ولی رفیق نیستند...

ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻣﯿ‌ﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ... 

ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯿﺖ ﻣﯿ‌ﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...

ﺍﺯ ﺣﺲ‌ﺍﺕ می‌گویند ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍ ﻧﻤﯿ‌ﻔﻬﻤﻨﺪ...

ﺗﺤﻘﯿﺮﺕ ﻣﯿ‌ﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺣﻘﯿﺮﻧﺪ...

ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ‌ﺍﻧﺪ... ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...

ﺍﺯ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺩﻕ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...

ﻭ ﻣﻦ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻧﯿﺴﺘﻢ...

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ‌ﻫﺎﺳﺖ...

ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻌﻨﺎﯾﺖ ﻣﯿ‌ﮑﻨﻨﺪ...

ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺗﺮﺳﯿﻤﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ...

ﻭ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ ﺁﻫﻨﮕﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﻧﻮﺍﺯﻧﺪ...

چه بی‌محبا بر سرت خراب میشوند این نامردهای روزگار.

جدیدترین پست اینستاگرامی مرجانه گلچین با تیپ جنجالی!

copied
ارسال نظر
 

وب گردی

    دیگر رسانه ها